خودم هستم 
                      هر چه که هستم!

 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
.

چه خوب... چه خوب که خودت را همانگونه که هستی بپذیری. . امروز رسیدم. جوابت به موقع به دستم نرسید. به صلاحدید خودم! یه چیزایی برات خواستم.