یک مصرع و یک دنیا حرف!

 

یا بکش، یا دانه ده یا از قفس آزاد کن ...

 

 

چه هنری ِ آدم تو یه مصراع کل حرفش رو بتونه بزنه...
همه‌ی جان کلام رو تو چند تا کلمه‌ی ساده به تمامی گفته...
ایول نداره؟!

/ 1 نظر / 32 بازدید
ن

یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و وصل و درد و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد