چکنم ؟

 

دنیا بوی آمدنت را می‌دهد ...

"کسی" صدای پایت را هم شنیده بود ...کاش می‌دانستم کدام کفش را باید به پا کنم و کدام توشه را برای همراهی‌ات برگیرم . . .

 

/ 0 نظر / 13 بازدید