با این‌حال زلال باش . . .زلال که باشی
سنگهای کف رودخانه‌ات را می‌بینند
بر می‌دارند
و نشانه می‌روند
درست به سوی خودت...توضیح:
مال من نیست، نمی‌دونم مال کیه ... جایی خوندم، خوشم اومد.

 

/ 3 نظر / 14 بازدید

باز هم دقیقا زدین به هدف!

گاهی آدم خودش هم بخواهد، نیمگذارندش که زلال باشد!!!