ضربه‌ی آخر . . .

 

 

وقتی به اینجا برسه با یه ضربه همه چیز تموم می‌شه . . .
شاید شدت این ضربه‌ی آخر بیشتر از ضربه‌های قبلی نباشه، حتی شاید کمتر هم باشه!
اما شرایط دیگه مثل قبل نیست و این طناب طنابی نیست که اون ضربه‌ها رو تحمل کرده . . .
 ضربه شدیدتر از قبل نبود، فقط طناب دیگه مقاومت قبل رو نداشت...

/ 1 نظر / 14 بازدید
مائده

آره. راس میگی. هیچ وقت هیچی مثل قبل نمیشه. ولی انسان طناب نیستا ترمیم پذیره.