گمراه و مضطرب . . .

 

صدای گزارشگر بازی ژاپن و پاراگوئه رو اعصاب ِ ... تحمل هیچ اضطراب و هیجانی رو ندارم حتی اگه به من هیچ ربطی نداشته باشه!

پرم از اضطراب، پر از سردرگمی، پر از حرف...
اما کسی رو برای تسکین نمی‌یابم...

 

خدایا گمراهم و تنها ... اگر هستی الان وقتش ِ . . .

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
یاغی

نمی‌دونم چرا خدا فک می‌کنه وقتش نیست... وقتی ما از ته دل این احساس رو داریم!!! دیدی! امیدوارم که این بار همراهیت کنه... بخواد اونی رو که تو می‌خوای

یاغی

نه همون... پس واقعا چرا؟! منم نمی‌فهمم چراشو!