چه عادلانه!

 

وقتی اون بیمار بود همه چیزُ بهم می‌ریخت و قیامت بپا می‌کرد...  چون مریض بود.

وقتی من بیمارم بازم اون همه چیزُ بهم می‌ریزه و قیامت می‌کنه... چون من مریضم!!

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید