آنگاه که بنده‌ای را نادیده می‌گیری، می‌خواهم بدانم دستانت را به سوی کدام آسمان دراز می‌کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی...!
توضیح:
این یادداشت ِ ٢٩/٨/٨٩ تابلوی انتشارات تیمورزاده‌ی هفت‌تیر بود که پشت شیشه گذاشته بود...
نتونستم ساده ازش بگذرم... برای خودم یادداشتش کردم.
و نتونستم خودم تنها بخونمش!/ 2 نظر / 3 بازدید
یاغی

بازم مرسی [لبخند]

مائده

عاشقشم.... جمله رو میگم