دل من . . .

 

دل من دیگه خطا نکن
با غریبه‌ها وفا نکن
زندگی رو باختی دل من
مردمو شناختی دل من
زندگی رو باختی دل من
مردمو شناختی دل من

تا به کی سراپا حقیقتی
تا به کی خراب محبتی
همنشین این و اون می‌شی
خسته و پریشون، خون می‌شی
دشت بخت تو کویر می‌شه
مرغ آرزوت اسیر می‌شه
روبه‌روت سراب، پشت سر خراب
روبه‌روت سراب، پشت سر خراب
ساکت و صبوری دل من
مثل بوف کوری دل من
زندگی رو باختی دل من
مردمو شناختی دل من

دل من دیگه خطا نکن
با غریبه‌ها وفا نکن
زندگی رو باختی دل من
مردمو شناختی دل من
توی خون نشستی دل من
بی‌صدا شکستی دل من
زندگی رو باختی دل من
مردمو شناختی دل من
ساکت و صبوری دل من
مثل بوف کوری دل من
زندگی رو باختی دل من
مردمو شناختی دل من

 

/ 0 نظر / 12 بازدید