بی‌دلخوشی


به من دلخوشی نیومده ...
حتی یه تکه‌ی کوچیک!

نمی‌دونم ... یا خودم بدم یا لیاقتم همینه!


به هر حال ... همینه دیگه ... با اینم کنار میاییم ... مثل همه‌ی زندگی‌مون.


/ 1 نظر / 12 بازدید
مائده

انسان به همه چیز عادت میکنه و با همه چیز کنار میاد.