. . .

 

فکر می‌کردم خودم بتونم واسطه‌ی نجات یه مورچه باشم٬
فکر نمی‌کردم یه مورچـه بتونه واسطه‌ی نجات ِ من باشـه٬
اما تونست!!

خودم باورم نمیشه ..  یه مورچه ... !

/ 2 نظر / 3 بازدید
دژاوو

اين مورچهه آقاس يا خانوم مورچه؟

سلمان

سلام نی من منم ، نی تو تویی ، نی تو منـی هم من منم ، هم تو تویی ، هم تو منی من بـا تـــو چــنانم ای نـــگـــار ختــنـــی کــانــدر غلـطــم که من توام یا تو منــی ... نمی دونم این شعر چه ربطی به مطلب شما داشت؟ یاحق