هی ...

 

دلم گرفته ... قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد آسمون!

 

.
.
.

 

 

/ 3 نظر / 14 بازدید

هی... اینقد ترکیده ام که حوصله ندارم تعریف کنم حالم از این همه دروغ و تهمت بهم میخوره

جیگر

دلتو بسپر به آسمون , حالت خوب میشه [لبخند]

به یادتم. خیلی....