بازم ضایع شدم!


می‌دونی، بین" بد حرف زدن" و  "بد برخورد کردن" فرق هست.
آدم می‌تونه با یه نفر بد برخورد کنه اما باهاش بد حرف نزنه!
می‌تونه ضایع کنه طرفش رو بدون اینکه یک کلمه حرف ناجور زده باشه!

بد برخورد کردن یه چیز وسیع‌تر  ِ که یکی از مصداق‌هاش می‌تونه بد حرف زدن باشه.
می‌شه آدم با زبونش هیچ حرف ناجوری نزنه اما با حرکاتش، با نگاهش، با حالت چهره‌اش، یا با خیلی چیزای دیگه بد برخورد کنه...

زندگی چقــــــــــــــدر ریزه‌کاری داره مادر . . .

 

/ 0 نظر / 13 بازدید