شب آرزوها . . .

 


از آن زمــان که آرزو چو نقشی از سراب شد
                                                          تـمام جسـتجـوی دل سئـوال بی‌جـواب شد
.
.
.

نه فــرصـت شکایـتـی ٬ نه قـصــه و روایـتـی
                                                          تـمام جلـوه‌هـای جان چو آرزو به خـواب شد
نگاه منتظر به در نشست و عمر شد به سر
                                                          نیـامده بـه خود نــگر کـه دوره‌ی شبـاب شد 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید