لحن انتقاد

دوستی معتقد ِ وقتی یکی عزیزه و تند انتقاد می‌کنه، اون انتقاد نرم می‌‌شه

من باهاش هم عقیده نیستم ... شنیدن لحن گزنده و تلخ از کسی که برات عزیزه و طبق حرف خودش براش عزیزی، خیلی دردناک‌تر از این ِ که از یه آدم غیرعزیز با این لحن انتقاد بشنوی.
چون برات عزیزه و براش عزیزی انتظار نداری خیلی راحت دلت رو به درد بیاره ... اونم اون!!

این دوست ما دو سال و خرده‌ای انتقادهای بجا و نابجاش تلخ و گزنده بود!


/ 1 نظر / 17 بازدید
مائده

شاید راه دیگه ای بلد نیست. بهش فرصت بده و سعی کن بفهمیش. بخاطر عزیز بودنش دلت رو نزار که خش بیفته از حرفش.