آرزوی‌ام دیدن پروازت در آسمان فردا بود ...

اما اینک تنها شاهد سقوط و تکه‌تکه شدن و خرد شدن ِ خودم هستم ...


.
.
.

اما تو پرواز را بیاموز
/ 1 نظر / 16 بازدید

تووووووووووووووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پروزا من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مطمئن با ش از دستت بربیاد یه تفنگی چیزی اختراع میکنی فقط نشونش من باشم تا دلت خنک شه..../هیچکسی اندازه تو با من دشمن نیست.روباه صفت