آخرین آرزو ؟!

خوشبختی!

 

خوشبختی چیزی ِ از جنس ِ ...
از جنس ِ ... 
از جنس ِ ...
مممممممممممممم ... از جنس ِ ...

.
.
.

یکی نیست بگه مگه مجبوری از چیزی حرف بزنی که تا حالا لمسش نکردی؟!!


زهرا و حسنا و مهدیا باید ازش حرف بزنن...


الف .دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩

counter for tumblr