آخرین آرزو ؟!

در خود فرو می‌روم . . .

 

از همه به تنهایی پناه می‌برم . . .

                                              از تنهایی به کجا پناه ببرم ؟!

 


الف .چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩

counter for tumblr