آخرین آرزو ؟!

به خودم

 

نه ... تو هنوز مرد نشدی ... هنوز مردونه دنبال حقیقت و معرفت نمی‌گردی...
زنونه داری می‌گردی...
می‌فهمی؟! زنونه...

 بدم میاد ازت


الف .دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩

counter for tumblr