آخرین آرزو ؟!

محبت ِ نداشته

 

دوست داشتن ِ پدر و مادر نعمتی ِ که فقط اونایی که ندارنش می‌دونن گاهی مثل هوا برای آدم ضروری ِ ...
حتی خیلی‌ها تعجب می‌کنن و باور ندارن که آدم‌هایی هم هستن که پدر و مادرشون رو دوست ندارن...

سخت ِ که دوست داشته باشی تو هم مثل بقیه مادر و پدرت رو دوست داشته باشی و نتونی... سخت ِ ، باور کن سخت ِ، خیلی سخت...
انقدر سخت که مجبورت می‌کنه دو و نیم نصفه‌‌شب بلند شی بیای یه جا فریادش بزنی شاید کمی  آروم شی . . .

 


الف .پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩

counter for tumblr