آخرین آرزو ؟!

مــــــــــــــــــــرد !

 

می‌‌خوام از این به بعد مرد باشم!
می‌خوام مثل یه مرد از خیلی چیزا ناراحت نشم و خم به ابرو نیارم...
می‌خوام مرد باشم، مــــــــــــــرد!

 


الف .شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩

counter for tumblr