آخرین آرزو ؟!

گمراه و مضطرب . . .

 

صدای گزارشگر بازی ژاپن و پاراگوئه رو اعصاب ِ ... تحمل هیچ اضطراب و هیجانی رو ندارم حتی اگه به من هیچ ربطی نداشته باشه!

پرم از اضطراب، پر از سردرگمی، پر از حرف...
اما کسی رو برای تسکین نمی‌یابم...

 

خدایا گمراهم و تنها ... اگر هستی الان وقتش ِ . . .

 


الف .سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳۸٩

counter for tumblr