آخرین آرزو ؟!

زندانی ِ سکوت!

 

وقتی همه‌ی درهای ارتباطی بسته می‌شه جز سکوت چیزی نمی‌شه گفت...
حرفا ته ِ دل می‌مونه وُ ...  می‌مونه وُ ...  می‌مونه وُ ...

 

کاش فقط بمونه و تبدیل به چیز دیگه‌ای نشه . . .

 


الف .جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩

counter for tumblr