آخرین آرزو ؟!

یه اشتباهم!

 

وقتی می‌بینی جایی تو این دنیا نداری چه حسی داری؟

وقتی انگار همه چیز اشتباهی ِ ...
اشتباهی هستی، اشتباهی حرف می‌زنی، اشتباهی فک می‌کنی حق داری، اشتباهی زندگی می‌کنی، اشتباهی...، اشتباهی...، اشتباهی...


وقتی فقط یه اشتباهی... یه اشتباه...

 


الف .پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩

counter for tumblr