آخرین آرزو ؟!

دلم سوخته . . .

 


نمی‌دونم این چه آتیشی ِ که بابا تو دلم به پا کرده که هر چی اشک روش می‌ریزم خاموش نمی‌شه...


 


الف .پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩

counter for tumblr