آخرین آرزو ؟!

 


امشب خیلی حرف دارم خیلی...
حیف که نمی‌شه دهنم رو باز کنم...


.
.
.


الف .سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸

counter for tumblr