آخرین آرزو ؟!

یک پرسش ِ احمقانه !

 

_ می‌تونم دوست‌تون داشته باشم؟

_ برای دوست داشتن اجازه لازمه؟!!
 
 آدما ممکنه خیلی‌ها رو دوست داشته باشن بدون اجازه و بدون اینکه طرف بدونه...

 این سئوال فقط بوی ریا و حماقت می‌ده...
 

 


الف .یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸

counter for tumblr