آخرین آرزو ؟!

بد، خیلی بد!

 

_ این روزها بد شدم، خیلی بد...

_ خب از این به بعد، نباش بد!!

 

به همین سادگی...
باور کن، به همین سادگی ِ این جمله می‌تونی...
فقط باید یه کم تلاش کنی...

 


الف .یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸

counter for tumblr