آخرین آرزو ؟!

بی‌استعدادی!

 

من خیلی از استعدادها رو ندارم!

از جمله استعداد دختر بودن! خانوم بودن!!

چه هنری دارن خیلی‌ها که این استعداد رو دارن!!!

 

 


الف .جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸

counter for tumblr