آخرین آرزو ؟!

خسته . . .

 

من از خودم خسته‌ام...

برای خودم خسته‌ام...

 

به خودم که می‌رسم خسته‌ام: از خودم، برای خودم...

 

 


الف .چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧

counter for tumblr