آخرین آرزو ؟!

خدایم مرده . . .

 

دیشب بر مزار خدایم می‌گریستم . . .


الف .جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧

counter for tumblr