آخرین آرزو ؟!

روزنه

 

چه کسی می‌داند که تو در پیله‌ی تنهایی خود تنهایی؟

چه کسی می‌داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟الف .پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧

counter for tumblr