آخرین آرزو ؟!

نبودن

 

«مرگ» نه٬ اما مشتری «عدم» هستم... با فرض اینکه یکی نباشن...

 


الف .دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٧

counter for tumblr