آخرین آرزو ؟!

تلخ


این روزا چرا این جوری شده‌م؟!
خدایا... نمی‌خوای یه نگاه بکنی بهم؟!
اگه تو هم نباشی دیگه چیزی نمی‌مونه برام...اگه تو نباشی٬ حالا هرکسی هم که باشه٬ یه چیزی کم  ِ ... یه چیزی که دیدن هر چیزی تو اون وضعیت ته‌ش تلخ ِ...
این روزا همه چیز ته‌ش تلخ ِ...دلم می‌خواد نگاهت رو ببینم...

الف .دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦

counter for tumblr