آخرین آرزو ؟!

شبان‌گونه . . .


 

 

بهش بگو...

بگو حتی اگه خوبی من رو دوست نداشته باشه من خوبی رو دوست دارم...

 «شبان‌گونه»‌هایم تو را موسی نمی‌کند که٬... می‌کند؟!

 


الف .سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦

counter for tumblr