آخرین آرزو ؟!

دام رو پهن نمی‌کنی؟!


دلبری‌های یلدا رو می‌بینی؟!

خب چرا تو یه کم دلبری نمی‌کنی؟!

اگه یه کوچولو دلبری کنی دلم سرتاپا عاشق میشه... امتحان نمی‌کنی؟! جز تو کسی سزاوار عشق نیست...


الف .پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦

counter for tumblr