آخرین آرزو ؟!

یک سالگی

 اینجا یک ساله شد... اولین وبلاگم  ِ که یک سال مداوم ادامه پیدا کرده و یک ساله شده...

اما حس خاصی ندارم...

 شب یلدای من هنوز صبح نشده...


الف .جمعه ۳٠ آذر ۱۳۸٦

counter for tumblr