آخرین آرزو ؟!

يک ‌سال گذشت ...

 

یه آدمایی با اینکه همیشه تو زندگی‌ت هستن٬ فقط یه رهگذرن!

اما بعضی‌ها٬ اگرچه یه رهگذر بودن٬ عطرشون تا همیشه تو کوچه‌ی زندگیت باقی می‌مونه...

 

 درست یک‌سال ِ که از یکی از همین رهگذر‌ها بی‌خبرم... یکی از بهترین معلم‌هام٬دکتر مـ ...
هنوز بوی عطرشُ تو کوچه‌ی زندگی‌م حس می‌کنم...


الف .سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٦

counter for tumblr