آخرین آرزو ؟!

. . .

« راهی پیدا کرده‌ام که تا ابد با هم دوست باشیم:

                         من می‌گویم چکار کنی٬ تو هم همان کار را می‌کنی...»

ـ ؟!!!

 


الف .شنبه ٢ دی ۱۳۸٥

counter for tumblr