آخرین آرزو ؟!

منُ . . .

منُ  تدفین پی‌در‌پی

                 منُ این مرگ مادر‌زاد

                                  در این بن‌بست آدم‌کش

                                                                       .  .  .

¤ هیچی مثل این نمی‌تونست حال و روز این روزهام رو توصیف کنه...
   همین چند دقیقه پیش تو
وبلاگ این مرد ِ مُرده دیدمش...
   دوست داشتم به جای اون سه نقطه بنویسم: 
                                                             « نفس هم از نفس افتاد... »


الف .شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٦

counter for tumblr