آخرین آرزو ؟!

مردها ؟

 زن‌های ساده و معمولی٬

مردها رو بیشتر و بهتر از زن‌های زیبا می‌شناسند.

                                                                                            کاترین هیپبورن


الف .شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦

counter for tumblr