آخرین آرزو ؟!

. . .

حالم به هم می‌خوره وقتی می‌بینم جنسیت و جاذبه‌های جنسی روی همه‌ی ارتباط‌هامون سایه انداخته ...

الف .چهارشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٦

counter for tumblr