آخرین آرزو ؟!

گیج در گیج !

 

چرا همه‌مون انقدر دور خودمون می‌چرخیم؟!

ما گیجیم یا این ویژگی این دنیاست که گیج‌مون می‌کنه؟!

خسته شدم از بس دور خودم چرخیدم ...

حتی موفق‌های دور و برم هم دست کمی از من ندارن ... فقط من بدون تعارف به زبون میارم٬ اون‌ها ملاحظه‌ی سوابق درخشان‌شون رو می‌کنن!!

کِی این گیجی و گمشدگی تموم میشه؟؟
باید منتظر تموم شدنش بشینیم یا باید برای تموم شدنش کاری بکنیم؟
(شد گیج در گیج!)


الف .شنبه ٥ خرداد ۱۳۸٦

counter for tumblr