آخرین آرزو ؟!

. . .

 

فکر می‌کردم خودم بتونم واسطه‌ی نجات یه مورچه باشم٬
فکر نمی‌کردم یه مورچـه بتونه واسطه‌ی نجات ِ من باشـه٬
اما تونست!!

خودم باورم نمیشه ..  یه مورچه ... !


الف .شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٦

counter for tumblr