آخرین آرزو ؟!

آزمون و خطا

« . . . این فرایند آزمون و خطاست. فرآیندی است که آن را یادگیری می‌خوانیم و در آن خطاها به اندازه‌ی موفقیت‌ها نقش اساسی دارند. اگر موشی را داخل هزارتویی بگذارید و بار اول راه درست را بیابد، راه درست را نیاموخته‌است.
تا زمانی که اشتباه نکند و اجتناب از آنها را نیاموزد، راه درست را نیاموخته است.
ممکن است یک موش زودتر از موش دیگر از اشتباهاتش درس بگیرد،اما حتی موش آرمانی آزمایشگاه روانشناسی هم جز با اشتباه کردن نمی‌آموزد
. . . » *

 

ما جز با اشتباه کردن نمی‌تونیم یاد بگیریم...
شاید بهتر باشه اون انرژی‌ای رو که صرف می‌کنم که «نکنه اشتباه کنم» صرف این کنم که زودتر از اشتباهاتم درس بگیرم و یه اشتباه رو بی‌فایده تکرار نکنم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* : ازکتاب عقل سلیم علم٬ نوشته‌ی جیکوب برونسکی(Jakob Bronowski)٬ ص ۱۱۹


الف .سه‌شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٦

counter for tumblr