آخرین آرزو ؟!

امان ...


این زندگی تلخ‌تر و کشنده‌تر از زهر . . .

 


الف .یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩

counter for tumblr