آخرین آرزو ؟!

. . .

 

کی رو می‌شناسی که بتونی بهش بگی:

"وقتی نبودین، نبودن‌تون همه جا بود . . . "نبودن ِ کی الان همه جا هست؟؟؟

 

 


الف .شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩

counter for tumblr