آخرین آرزو ؟!

با روزگارم چکنم؟

 

در زندگی سراسر ناخوشم وصله‌ی ناهماهنگی هستی؛ تنها تکه‌ی دلخوشی!

 


الف .سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩

counter for tumblr