آخرین آرزو ؟!

برای گزارشگری که هرگز اینجا را نمی‌خواند !

 

آقای خیابانی!
در گذشته سیر می‌کنید یا در رویا؟!
ایران به هیچ وجه هیچ برتری‌ای در فوتبال آسیا ندارد . . .

لطفا در گزارش‌هایتان این موضوع را مد نظر قرار دهید تا موقع دیدن بازی دو جانبه حرص نخوریم، هم از نحوه‌ی بازی بچه‌هایمان، هم از گزارش گزارش‌گرمان!!

 


الف .یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩

counter for tumblr