آخرین آرزو ؟!

هوم؟

 

وقتی از خودت بدت میاد چی‌کار می‌کنی؟

 

 


الف .یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩

counter for tumblr